logo
g

PSYCHOONKOLOGIA Studia Podyplomowe

 

W KATEDRZE PSYCHOLOGII WYDZIAŁU FILOZOFICZNEGO AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE, UL. KOPERNIKA 26

TEL. 12 39-99-615

REKRUTACJA OD 1 CZERWCA 2014R

Czas trwania:  2 semestry.

Adresaci studiów: osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych psychologii, studiów medycznych, pielęgniarstwa, socjologii, pedagogiki, pracy socjalnej, rehabilitacji, dietetyki, psychoterapeuci i osoby szkolące się w psychoterapii oraz absolwenci kierunków filozoficznych i teologicznych posiadające co najmniej roczną udokumentowaną praktykę wolontariatu w placówkach sprawujących opiekę nad pacjentem onkologicznym i jego rodziną.

 

Cel studiów:

 

Celem studiów jest umożliwienie zdobycia przez osoby pracujące w onkologicznej opiece zdrowotnej i absolwentów studiów wyższych, pragnących rozwijać się zawodowo w obszarze pomocy osobom chorym na raka i ich rodzinom, nowoczesnej wiedzy i umiejętności z zakresu medycznych, psychologicznych, etycznych i społecznych aspektów chorób nowotworowych. Proponowane studia podyplomowe pozwolą również na doskonalenie umiejętności praktycznych związanych z jednej strony z pomaganiem pacjentom i ich rodzinom w tej szczególnie trudnej sytuacji a z drugiej ze względu na ogromną odpowiedzialność i obciążenie, jakie niosą ze sobą takie kontakty, z ochroną własnych zasobów psychicznych i własnego zdrowia. Celem studiów jest przekazanie absolwentom wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy psychoonkologa oraz umożliwienie im podjęcia dalszych kroków w celu zdobycia certyfikatu psychoonkologa Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.

 

Partnerem strategicznym studiów podyplomowych z zakresu Psychoonkologii jest Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie.

 

Zajęcia: co tydzień/co dwa tygodnie, soboty 8:00 - 18:00.

d
logo