Protezy/ Peruki

Zasady otrzymywania protez piersi, peruk i rękawów

 

Aby otrzymać refundację przy zakupie peruki musimy mieć zlecenie wystawioną przez lekarza specjalistę w dziedzinie: chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, chirurgii onkologicznej, onkologii klinicznej, chemioterapii nowotworów, ginekologii onkologicznej, radioterapii onkologicznej, dermatologii i wenerologii, onkologii i heamatologii dziecięcej lub hematologii.

Zlecenie na protezy piersi wydają lekarze posiadający specjalizację w dziedzinie: chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, onkologii klinicznej, chemioterapii nowotworów, ginekologii, ginekologii onkologicznej, radioterapii onkologicznej, rehabilitacji, rehabilitacji medycznej, rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji w chorobach narządu ruch.

Następnie każda recepta musi być poświadczona przez oddział wojewódzki NFZ - właściwy dla miejsca zameldowania. Z tak poświadczoną receptą i wystawionym zleceniem możemy kupić odpowiedni sprzęt  w dowolnym sklepie na terenie kraju.

Prawo do otrzymania określonego rodzaju zaopatrzenia ortopedycznego, mają osoby ubezpieczone, czyli płacące składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz osoby pozostające na ich utrzymaniu. Oprócz zatrudnionych na umowę o pracę, są to np. emeryci, renciści, osoby pobierające renty socjalne i zarejestrowani bezrobotni. Każdy sprzęt ortopedyczny (protezy piersi także) ma określony czas używalności, po upływie którego można się starać o zakup i refundację nowego, stosując całą procedurę od nowa.  Osoby niepełnosprawne z określonym stopniem niepełnosprawności, które poniosły całkowicie lub częściowo wydatki na zakup przedmiotów ortopedycznych, mogą skorzystać z odliczenia podatkowego od dochodu - na cele rehabilitacyjne.

dofinansowanie do protezy  piersi (kod środka P.93)  wynosi 280 zł.  przysługuje raz na dwa lata,

dofinansowanie do  peruki  (kod środka: P.92) wynosi 250 zł. przysługuje raz w roku.

SKLEPY:

  • Far-Med" - Kraków    ul. Garncarska 14,  tel. 12 426 48 63

Plac Sikorskiego 13,  tel. 12 422 87 00

  • F.H. "Nessaja" Anna Piotrowska     31-115 Kraków,   pl. Sikorskiego 10
    tel. 0 605 130 675

 

  • Cross Medica 2  ul. Garncarska 2 31 115 Kraków  tel.: 12 422 10 51

 

  • SAMARYTANKA    ul. Garncarska 9-11 31 115

Kraków  tel.: 12 423 25 91

 

  • Life +      oś. Złotej Jesieni 1 31 826 Kraków tel.: 12 646 87 41

sekretariat@life-plus.pl www.life-plus.pl

  • MED-GALICJA ul. Bylicy 2 32 300 Olkusz . tel.  504 218 463

 

 

  • PETRUS  ul. Sokoła 10 32 500 Chrzanów tel.: 32 623 42 73       biuro@petrusmed.pl      www.petrusmed.pl