„Amazonka” to miejsce integracji dla Kobiet z przebytą chorobą onkologiczną

Jesteśmy organizacją pozarządową, niezależną politycznie i wyznaniowo – służymy wsparciem psychicznym oraz pomocą praktyczną kobietom dotkniętym  chorobą nowotworową. Działania nasze to również profilaktyka chorób nowotworowych.

Klub jest członkiem Małopolskiej Federacji Stowarzyszeń „Amazonek” w Krakowie

Cele Stowarzyszenia

  • promowanie aktywnego spędzania czasu,
  • udzielanie pomocy kobietom będących w trudnej sytuacji materialnej,
  • podejmowanie działań dla zapewnienia kobietom po zabiegach operacyjnych możliwości stałego korzystania z profesjonalnej rehabilitacji,
  • wspieranie kobiet w trudnych sytuacjach poprzez kontakt osobisty lub grupowy oraz kontakt z psychologiem,
  • organizowanie grupowych zajęć terapeutycznych, takich jak sesje z udziałem psychologa, zajęcia relaksacyjne (np. treningi jogi), itp.
  • współpracę z władzami, stowarzyszeniami, organizacjami naukowymi, społecznymi, zawodowymi i fundacjami działającymi na rzecz chorych.
  • prowadzenie akcji informacyjnej o nowych terapiach, lekarstwach i działaniach innych organizacji, także międzynarodowych
  • reprezentowanie interesów kobiet dotkniętych chorobą nowotworową przed władzami, instytucjami i pracodawcami, w szczególności walkę z dyskryminacją