Rekonstrukcja piersi

Istnieje wiele możliwości rekonstrukcji piersi. Najważniejszym pojawiającym się pytaniem jest: czy rekonstrukcja piersi jest dla Ciebie dobra? Dla dziesiątków tysięcy kobiet wyleczonych z raka odpowiedź brzmi: tak.

Obecnie większość kobiet poddanych mastektomii jest dobrymi kandydatkami do rekonstrukcji piersi. Kobiety po mastektomii decydują się na rekonstrukcje piersi z wielu rożnych powodów. Niektóre nie czują się w pełni kobietami. Inne nie chcą mieć kłopotu z uciążliwością zakładania zewnętrznej protezy piersi. Dla wielu kobiet rekonstrukcja piersi jest dobrą drogą do poprawy ich samopoczucia i początkiem powrotu do normalnego życia.

Szybsza i łatwiejsza rekonstrukcja piersi

Dla kobiet. które zdecydowały się na rekonstrukcje piersi, dostępne są nowe, szybsze i łatwiejsze techniki chirurgiczne zwykle zapewniające dobre wyniki. Jedną z tych nowych technik chirurgicznych nazywa się jednoczasową rekonstrukcją piersi.

Zadaniem tej informacji jest zapoznanie z różnymi wariantami rekonstrukcji. Informacja ta nie może zastąpić jednak rozmowy z lekarzem.

Wybór czasu rekonstrukcji
Rekonstrukcja piersi może być wykonana w trakcie tej samej operacji co mastektomia. Taki zabiegi jest nazywany rekonstrukcją jednoczasową. Rekonstrukcję można także wykonać po tygodniach, miesiącach a nawet latach po mastektomii. Nazywa się wtedy rekonstrukcją opóźnioną. W zależności od osobistych warunków kobieta wraz z lekarzem mogą zdecydować, która metoda jest dla niej lepsza.

Rekonstrukcja jednoczasowa

Zaletą tej metody jest to, że pierś jest rekonstruowana w czasie tego samego zabiegu co mastektomia. Dzięki temu kobieta tylko raz przechodzi operację i rekonwalescencję oraz nie doświadcza niedogodności związanych z brakiem piersi.

Rekonstrukcja opóźniona

Zaletą tej metody jest to, że pozwala kobiecie przede wszystkim skoncentrować się na rekonwalescencji po leczeniu raka i wzmocnieniu organizmu. Opóźniona rekonstrukcja piersi daje również więcej czasu na wybór możliwości i podjęcie odpowiedniej decyzji związanej z rekonstrukcją.
Możliwości rekonstrukcji piersi
Istnieje wiele możliwości rekonstrukcji piersi. Wybór metody zależy od wielu czynników, m. in.:

 • Stanu zdrowia
 • Budowy ciała
 • Rozmiaru piersi
 • Ilości pozostałych tkanek
 • Stylu życia
 • Osobistego wyboru

Rekonstrukcja piersi może być wykonana z zastosowaniem:

 • Ekspandera tkankowego:
  • rekonstrukcja dwuetapowa
  • rekonstrukcja jednoetapowa
 • Własnych tkanek kobiety

Po omówieniu z lekarzem wszystkich możliwych opcji można podjąć decyzję o rodzaju zabiegu operacyjnego.
Rekonstrukcja piersi z zastosowaniem ekspandera i protezy
W czasie mastektomii chirurg często usuwa skórę i tkanki piersi pozostawiając ścianę klatki piersiowej płaską i naciągniętą. Przed wszczepieniem właściwej protezy należy rozciągnąć tkanki klatki piersiowej w celu wytworzenia miejsca dla protezy. Proces ten nazywa się rozciąganiem tkanki. Może być przeprowadzony w dwóch lub jednej fazie.
Dwuetapowa rekonstrukcja piersi
Rekonstrukcja dwuetapowa z zastosowaniem protez jest bardzo popularną metodą. Może być przeprowadzona w czasie mastektomii lub kresie późniejszym.